மீள்வாழ்வுக்கான சமூக அணிதிரட்டல்

தமிழ்நாட்டில் பேரிடர் காலங்களிலும் அதற்கு அப்பாலும் விளிம்பு நிலை மக்களிடையே மீள்வாடிநவு மற்றும் சமூக அணிதிரட்டல் மனித உரிமை மற்றும் மேம்பாடு ஆராய்ச்சி அமைப்பு, சிறந்த ஆதரவு மற்றும் மீட்பு நிதியதுடன் (Recover Better Support Fund - GIZ) இணைந்து…

Continue Readingமீள்வாழ்வுக்கான சமூக அணிதிரட்டல்

உள்ளாட்சி உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள்

முன்னுரை உள்ளாட்சி அமைப்பே சமூகத்துடன் மிக நெருக்கமாக இயங்கும் அரசு இயந்திரம் ஆகும். முதல் மட்டத்தில் கிராமசபை வயது வந்தவர்கள் அனைவரும் அதன் உறுப்பினர்கள், இரண்டாவது (கிராம பஞ்சாயத்து), மூன்றாவது (யூனியன்) மற்றும் மாவட்ட அளவுகளில் வார்டு உறுப்பினர் அல்லது தலைவர்…

Continue Readingஉள்ளாட்சி உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள்