உள்ளாட்சி உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள்

முன்னுரை உள்ளாட்சி அமைப்பே சமூகத்துடன் மிக நெருக்கமாக இயங்கும் அரசு இயந்திரம் ஆகும். முதல் மட்டத்தில் கிராமசபை வயது வந்தவர்கள் அனைவரும் அதன் உறுப்பினர்கள், இரண்டாவது (கிராம பஞ்சாயத்து), மூன்றாவது (யூனியன்) மற்றும் மாவட்ட அளவுகளில் வார்டு உறுப்பினர் அல்லது தலைவர்…

Continue Readingஉள்ளாட்சி உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள்
Read more about the article தொழிலாளர் உரிமைகள்
Labour Rights

தொழிலாளர் உரிமைகள்

தொழிலாளர் உரிமைகள் வாழ்க்கையின் அனைத்து கட்டங்களிலும், அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் நல்வாழ்வை உறுதி செய்வது சமூகத் தலைவர்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு அதிகாரிகள் - அவர்களில் குறிப்பாக உள்ளூர் ஊராட்சியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் ஆகியோரின் முதன்மையான கடமையாகும். மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் மீது…

Continue Readingதொழிலாளர் உரிமைகள்