சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை ஆணை

சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை - "கைம்பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிர் நல வாரியம்" அமைத்தல் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில சமூக நல வாரியத்தின் செயல்பாடுகளை கைம்பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிர் நல வாரியதுடன் இணைத்தல் - ஆணை -…

Continue Readingசமூக நலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை ஆணை